งานบริการ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ไทย |
 

งานบริการของศูนย์

28 ก.พ. 2560

งานบริการของศูนย์ครอบคลุมทั้งความพิการที่เป็นตั้งแต่กำเนิด จากอุบัติเหตุ จากเนื้องอก การติดเชื้อ และอื่นๆ และด้วยเหตุที่ความพิการที่เกิดขึ้น มักทำให้เกิดปัญหาหลายประการพร้อมๆกัน เช่น่ การกินอาหาร ฟันและการสบฟัน การได้ยิน การพูดไม่ชัด และปัญหาทางจิตใจทั้งของบิดามารดา ญาติพี่น้อง และของผู้ป่วยเอง จากปัญหาที่ซับซ้อนนี้เองทำให้การให้การรักษาจำเป็นต้องมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นนโยบายหลักอันหนึ่งของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์ (Princess Siridhorn Craniofacial Center)

งานบริการของศูนย์ในปัจจุบัน ได้แก่

  1. บริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ณ รพ.จุฬาลงกรณ์
  2. การประชุมวางแผนการรักษา (Craniofacial Conference)
  3. การผ่าตัดรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ รพ.จุฬาลงกรณ์
  4. การประชุมกลุ่มผู้ป่วยช่วยเหลือกันเอง (โครงการชีวิตนี้ยังมีหวัง)
  5. การออกให้บริการผ่าตัดนอกสถานที่ ตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่

อธิบายโดยย่อ เรามีการตรวจรับผู้ป่วยใหม่และดูแลผู้ป่วยเก่าที่ตึก สก. ชั้น 14 ทุกวันจันทร์ โดยในช่วง 11.00-12.00 น. จะรับผู้ป่วยใหม่ ส่วนช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นผู้ป่วยเก่า ซึ่งจะมีการตรวจตามเวลานัดที่มีการแบ่งไว้เป็นสามช่วงเวลา คือ 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. และ 15.00-16.00 น.

กรณีผู้ป่วยใหม่ เรามักนัดให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์ เพราะแต่ละคนตรวจคนละเวลา อาจต้องมีการประเมินแบบละเอียดซึ่งต้องใช้เวลา และอาจต้องมีการเจาะเลือด เอกซเรย์แบบต่างๆ

จากนั้นจะนัดให้มาที่ที่ทำการศูนย์ฯ ตึก สก. ชั้น 14 เพื่อประชุมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง (ตามโครงการชีวิตนี้ยังมีหวัง) ในช่วงเช้า เพื่อจะได้พบปะครอบครัวอื่นๆ ฟังคำแนะนำในเรื่องต่างๆ ไม่เฉพาะการรักษาทางกาย ตามด้วยการประชุมวางแผนการรักษาร่วมกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดของเรา ในช่วงเวลา 13.30-16.00 น. ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการประชุม จะมีการสรุปการวินิจฉัยและแผนการรักษา

หากมีการผ่าตัด จะได้รับการแจ้งคิวผ่าตัดให้ทราบเลย ตรงนี้ต้องอดทนรอ เพราะการจัดคิวผ่าตัดจะต้องดูหลายปัจจัย ความเร่งด่วนจะแตกต่างกันไป และเรามีทรัพยากรจำกัด ไม่สามารถผ่าตัดได้ทุกวันวันละหลายๆราย