หน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่

ไทย |
 

บริการรักษาผ่าตัดนอกสถานที่

28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและศีรษะจำนวนมากที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด และอาจเข้าไม่ถึงการบริการทางการแพทย์ ในประเทศไทยมีหน่วยงานหลายแห่งที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความพิการชนิดปากแหว่งและเพดานโหว่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ไปยังที่ต่างๆในประเทศ ผ่าตัดคนไข้ครั้งละหลายสิบคน แต่นั่นไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยเราอีกต่อไป

ปัจจุบันทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้เพิ่มบริการใหม่ โดยทีมแพทย์ของศูนย์เองจะออกผ่าตัดผู้ป่วยในจำนวน 1-4 คนต่อวัน เพื่อให้ได้คุณภาพการผ่าตัดที่ดีที่สุด ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งเป็นไปตาม โครงการคลินิกเคลื่อนที่ เพียงท่านติดต่อมาที่เรา

เงื่อนไขการให้บริการ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย จำเป็นต้องมีข้อพิจารณาบางประการสำหรับการออกไปตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน ดังนี้

  1. เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
  2. ผู้ป่วยไม่มีปัญหาสุขภาพในระบบอื่นๆ ของร่างกายที่รุนแรง นอกเหนือไปจากใบหน้าและศีรษะ
  3. ในขณะนี้ ยังมีความจำเป็นต้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ที่มีศัลยแพทย์ตกแต่งอยู่ประจำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง ยังไม่สามารถทำได้ทุกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

  • อีสานเหนือ - รพ. อุดรธานี
  • อีสานใต้ - รพ. บุรีรัมย์, รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
  • ใต้ตอนบน - รพ. ประจวบคีรีขันธ์ (ขณะนี้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว เพราะไม่มีศัลยแพทย์ตกแต่ง)
  • ใต้ตอนล่าง - รพ. นครศรีธรรมราช
  • ตะวันออก - รพ. ชลบุรี, รพ. ระยอง
  • กลาง - รพ. สระบุรี