'.$description; ?>

Heading for Printing

หนังสือของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

หนังสือทางด้านความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

2 มิ.ย. 2561

หากพ่อแม่และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการดูแลรักษาทางกายและการช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านจิตใจ ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงได้จัดหาหนังสือและตำราทางด้านความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะที่น่าสนใจสำหรับประชาชนผู้สนใจ

หนังสือ หน้า... ต่าง ที่เปลี่ยนได้

หน้า...ต่าง ที่เปลี่ยนได้

หนังสือภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มแรก บรรจุไปด้วยเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์การรักษาอย่างแท้จริงของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ช่วยไขข้อข้องใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุ การดูแลในแง่มุมต่างๆ ทั้งจิตใจและสังคม ช่วยให้แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรทางแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของใบหน้าได้ในเวลาอันสั้น เป็นพื้นฐานสู่การศึกษาในระดับสูงต่อไปได้โดยง่าย

บรรณาธิการ - นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ปีพิมพ์ - 2561
พิมพ์ครั้งที่ 1
ISBN - 978-616-7829-99-9
ราคาปก 999 บาท
โรงพิมพ์ - บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน
ออกแบบปก - กฤษณ์ สอนเกตุ
ออกแบบรูปเล่ม - บริษัท Smaller & Better จำกัด
สถานที่จำหน่าย - ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ฟรีพร้อมจัดส่งสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

หนังสือ โรคงวงช้าง พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2557

โรคงวงช้าง

หนังสือโรคงวงช้างภาษาไทยฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมเนื้อหาทางด้านทันตกรรมจัดฟัน เหมาะสำหรับแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์

บรรณาธิการ - จรัญ มหาทุมะรัตน์, นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ปีพิมพ์ - 2557
พิมพ์ครั้งที่ 2
ISBN - 978-616-551-868-0
ราคาปก 500 บาท
โรงพิมพ์ - บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
ออกแบบปกและรูปเล่ม - บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
สถานที่จำหน่าย - ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ฟรีพร้อมจัดส่งสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

หนังสือ โรคงวงช้าง พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2549

โรคงวงช้าง

หนังสือโรคงวงช้างภาษาไทยเล่มแรก บรรจุไปด้วยเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์การรักษาโรคงวงช้างอย่างแท้จริง
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นที่ทราบดีว่าเป็นสถานที่ที่มีประสบการณ์การผ่าตัดรักษาโรคงวงช้างมากที่สุดในโลก หนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้่ป่วยด้วยโรคนี้มาอย่างยาวนานนับ 20 กว่าปี

บรรณาธิการ - จรัญ มหาทุมะรัตน์, นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ปีพิมพ์ - 2549
พิมพ์ครั้งที่ 1
ISBN - 974-88151-9-6
ราคาปก 250 บาท
โรงพิมพ์ - บริษัท ปริ๊นท์แมน จำกัด
ออกแบบปกและรูปเล่ม - บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
สถานที่จำหน่าย - ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ฟรีพร้อมจัดส่งสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

หนังสือ เมื่อหนูต้องผ่าตัด

เมื่อหนูต้องผ่าตัด

หนังสือภาพการ์ตูนสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้อ่านให้ผู้ป่วยเด็กที่จะต้องได้รับการผ่าตัดบริเวณใบหน้าและศีรษะ เพื่อลดความกังวลและความเครียด เป็นการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจสำหรับการผ่าตัดที่จะเกิดขึ้น

ผู้แต่ง - อาทิติยา แดงสมบูรณ์, นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ปีพิมพ์ - 2560
พิมพ์ครั้งที่ 1
ISBN - 978-616-7829-86-9
ราคาปก 0 บาท
โรงพิมพ์ - บริษัท ซิกมากราฟฟิคส์ จำกัด
ออกแบบปกและรูปเล่ม วาดภาพ - นิชา วิบูลย์พจน์
สถานที่จำหน่าย - ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ฟรีพร้อมจัดส่งสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

หนังสือ Everest พาลูกค้นหาความนับถือตนเอง

Everest พาลูกค้นหาความนับถือตนเอง

หนังสือที่เขียนโดยจิตแพทย์เด็กดีเด่นประจำปี พ.ศ.2541-2542 ผู้เขียนหนังสือดีเด่นรางวัล TTF Award พ.ศ.2540-2541 เหมาะสำหรับพ่อแม่และผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ ให้เด็ก อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งและความสุขสำเร็จในชีวิต

ผู้แต่ง - อุมาพร ตรังคสมบัติ
ปีพิมพ์ - 2553
พิมพ์ครั้งที่ 3
ISBN - 974-87816-6-6
ราคาปก 125 บาท
โรงพิมพ์ - ซันต้าการพิมพ์
สถานที่จำหน่าย - http://www.dr-umaporn.com, ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ฟรีพร้อมจัดส่งสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

หนังสือ Endoscopic Forehead Lift

Endoscopic Forehead Lift

หนังสือภาพแสดงวิธีทำผ่าตัดดึงหน้าผากยกคิ้วด้วยกล้องส่องเล่มแรกของไทย ภาพสีสวยสดชัดเจน พร้อมบรรยายวิธีการทำ โดยศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ริเริ่มการทำผ่าตัดตกแต่งใบหน้าด้วยกล้องส่องในประเทศไทย

ผู้แต่ง - นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ปีพิมพ์ - 2553
พิมพ์ครั้งที่ 1
ISBN - 978-974-225-387-5
ราคาปก 300 บาท
โรงพิมพ์ - บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
ออกแบบปกและรูปเล่ม - บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
สถานที่จำหน่าย - ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ฟรีพร้อมจัดส่งสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป