'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

รศ. นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์
14 เม.ย. 58

ความจริงแล้ว ความพิการที่เกิดกับใบหน้าและกะโหลกศีรษะมีสาเหตุได้หลายประการ ทั้งที่เป็นแต่กำเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น จากอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ จากเนื้องอกทั้งชนิดที่ไม่เป็นมะเร็งและเป็นมะเร็ง ซึ่งเมื่อผ่าตัดรักษาแล้ว ก็จะทิ้งไว้ซึ่งความพิการ

สำหรับประเภทที่เป็นมาแต่กำเนิด พวกเรามักจะรู้จักแต่ ปากแหว่ง เพดานโหว่ซึ่งเป็นความพิการแต่กำเนิดของใบหน้าที่พบบ่อยที่สุด คือ ราวๆ 1 รายต่อ 500-1,500 คนเด็กเกิดมีชีพ แต่ดังที่ได้กล่าวแล้ว มีความพิการอย่างอื่นที่เป็นรุนแรงกว่าปากแหว่ง เพดานโหว่มาก แต่พบได้น้อยกว่า บางอย่างอาจเกิดขึ้นเพียง 1 ในหลายหมื่นคนเด็กเกิดมีชีพ บางประเภทมีลักษณะที่แปลกประหลาดจนอาจจะคาดคิดไม่ถึงว่า จะมีมนุษย์เกิดมาหน้าตาเช่นนี้ได้

นึกถึงตัวเราเอง แค่เป็นสิวเพียงเม็ดเดียว ก็ยังกังวลใจ ร้อนใจ หาทางรักษาให้หายโดยเร็ว หากมีความพิกลพิการของรูปหน้า จะทนรับสภาพได้หรือไม่ จะใช้ชิวิตในสังคมได้อย่างไร