'.$description; ?>

Heading for Printing

 

วิธีการบริจาค

ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ได้โดย

บริจาคเป็นเงิน

ท่านสามารถบริจาคเป็นเงิน จำนวนเท่าใดก็ได้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบัญชีใดบัญชีหนึ่งข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี "ผู้ป่วยพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 045-503329-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน 008-0-07821-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ 018-2-94741-5

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ 147-4-71940-6

กรณีต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

ท่านต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน

  • slip จากทางธนาคาร (กรณีไปติดต่อโดยตรงที่ธนาคาร) หรือ
  • หน้าเวปเพจที่สรุปผลการโอนเงิน (กรณีโอนเงินทางอินเตอร์เนต)

มายังศูนย์ฯ โดยโทรสาร 02 256 5314 หรืออีเมล์ craniofacial@chula.md

เนื่องจากทางศูนย์ฯไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเอง เป็นหน้าที่ของทางสภากาชาดไทย จึงมักใช้เวลานานประมาณ 1-2 เดือนในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค

บริจาคโดยตรงเพื่อช่วยเหลือคนไข้แต่ละครอบครัว

เป็นอีกวิธีการที่ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยตรง โดยระบุว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยครอบครัวใด จากหน้าเวป "ผู้ป่วยรอรับความช่วยเหลือ" ซึ่งท่านจะช่วยเหลือเขาได้นอกเหนือไปจากค่ายา ค่าผ่าตัด ไปในระยะเวลาเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ และไม่มีข้อผูกมัด

ทางศูนย์ฯมีหน้าที่เป็นสื่อกลางแจ้งข่าวและความคืบหน้าของผู้ป่วยให้ผู้บริจาคเป็นระยะๆ

บริจาคเป็นวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน โดยระบุงบประมาณที่ต้องการใช้ซื้อ หรือระบุรายการที่จะบริจาค ทางศูนย์ฯจะแจ้งรายการเครื่องมือแพทย์พร้อมราคา เพื่อให้ท่านเป็นผู้ซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้จำหน่าย ราคาของมีตั้งแต่ไม่กี่พันบาทจนถึงหลายแสนบาท ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็วไม่ต้องรองวดงบประมาณของรัฐ ซึ่งไม่ทราบว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่

บริจาคสิ่งของ

ทางศูนย์ฯยินดีรับบริจาคสิ่งของ เช่น นม ผ้าอ้อม ของเล่นสำหรับผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยเด็กที่มาตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยเด็กที่นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ยินดีรับของเล่นทุกประเภท ทุกวัย เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเท่าเด็กไม่เจ็บป่วย ประสาทสัมผัสอาจบกพร่อง การมีของเล่นช่วยกระตุ้นพัฒนาการและทำให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานพยาบาล เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ วัดค่าเป็นเงินไม่ได้

ของเล่นได้รับบริจาคจากคุณทองทิพย์ พูนลาภ
ตุ๊กตาซึ่งได้รับบริจาคจากคุณทองทิพย์ พูนลาภ เมื่อเดือนมีนาคม 2556

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯจัดขึ้นเป็นประจำ อาทิเช่น

  • บันเทิงในวันตรวจ - ท่านสามารถใช้ความสามารถส่วนตัวของท่าน มาสร้างความสุขความบันเทิงให้กับผู้ป่วยของเราได้ทุกๆวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันที่มีการตรวจรักษาผู้ป่วย
  • งานวันพบปะครอบครัว - ทางศูนย์ฯมีการจัดงานในลักษณะเดียวกับงานวันเด็กเป็นประจำ เรียกว่า งานวันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ เป็นการจัดนอกรพ.จุฬาลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

ระวัง!

อย่าหลงเชื่อและบริจาคเงินให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อ้างว่า เป็นครอบครัวผู้ป่วยหรือจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้ได้รับการรักษาผ่าตัด เพราะทางศูนย์ฯไม่มีนโยบายบังคับเรียกเก็บเงินผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด