ทีมงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
ไทย |
 

เจ้าหน้าที่ประจำ

16 มี.ค. 58

ผู้ประสานงานศูนย์

คุณเพชรรัตน์ (แคร์) ใจยงค์ (นักอรรถบำบัด)

นักจิตวิทยา

คุณชุติมณฑน์ (ไหม) ปัญญาคำ

พยาบาล

คุณอาทิติยา (แนน) แดงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกฤษณ์ (โอ้) สอนเกตุ

โปรดทราบ

คุณน้ำฝน วงษ์ศรี - ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯอีกต่อไป

คุณสุชญา สุขแก้ว - ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯอีกต่อไป เนื่องยักยอกเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี

สุชญา สุขแก้ว